Ainekursused

Siin on välja töötatud õppeprogrammide esimesed versioonid. Lõplikud versioonid valmivad 2019. aasta sügisel.

 1. Meedia ja kommunikatsioon tervisedenduses
 2. Eluviisi nõustamine
 3. Tervisedenduslike sekkumisprogrammide disainimine
 4. Elukeskkond ja selle mõju tervisele
 5. Sektorite ülene koostöö tervisedenduses
 6. Globaalsed trendid ja tervisedendus
 7. Võrdsus tervises
 8. Juhtimine ja eestvedamine tervisedenduses
 9. Tervisedenduse alused
 10. Vaimne tervis ja heaolu
 11. Vaimne tervis ja heaolu
 12. Terviseteadlikkus erinevatel eluetappidel
 13. Tervislik töö- ja elukeskkond
 14. Toitumisõpetus
 15. Sõltuvuskäitumine
 16. Terviseteadlik liikumine

Oluline element kõikide ainekursuste ettevalmistamisel ja elluviimisel on eneseanalüüsi leht, mille eesmärgiks on pakkuda lektorile tuge ja tagasisidet õppetöö planeerimisel. Eneseanalüüsi leht on koostatud üheskoos HPP projekti õppejõudude ning Tallinna Ülikooli Õppeosakonnaga. NB! Kuna testimine alles käib, siis võib siinsetes ainekaartides veel muudatusi ette tulla.

Download PDF