Nõukogu

Nõukogusse kuulub viis inimest Eestist ja Soomest, kes näevad tervisedenduse laiemat pilti, suunavad ja nõustavad projekti tiimi ning hoiavad meie tegemistel silma peal, et fookus oleks paigas ja kõik sujuks eesmärgipäraselt. Nõukogusse kuulub iga partneri esindaja: Heli on Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži direktor; Ingrid on Haapsalu Kutsehariduskeskuse direktor, ning Anna-Maria on Metropolia Rakenduskõrgkooli teadus-, arendus- ja innovatsioonidirektor. Lisaks kuulub nõukogusse Triinu Eesti Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnast ning Taru Soome Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumist, kes tagavad veelgi laiema, tervet riiki ja rahvast hõlmava perspektiivi.

 1. Eesti Sotsiaalministeerium 
  Triinu Täht
  Rahvatervise osakonna
  nõunik triinu.taht@sm.ee
  +372 626 9142
 2. Soome Sotsiaal- ja Tervishoiuministeerium 
  Taru Koivisto
  taru.koivisto@stm.fi
 3. Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž
  Heli Kaldas
  Direktor
  heli.kaldas@tlu.ee
  +372 472 0249
 4. Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkool
  Anna-Maria Vilkuna
  Arendusdirektor
  anna-maria.vilkuna@metropolia.fi
  +358 40 334 7929
 5. Haapsalu Kutsehariduskeskus
  Ingrid Danilov

  Direktor
  ingrid.danilov@hkhk.edu.ee
  +372 503 0307

img_1131_1

Download PDF