Toimetus

HPP projekti kodulehe toimetusse kuulub üks esindaja igast partnerorganisatsioonist. Toimetuse ülesanne on määrata kodulehe sisu üldine suund ning tagada artiklite kvaliteet, sisukus ja selgus.

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž

Kertu Kula
Ajakirjandus ja kommunikatsioon, MA
kertu.kula@tlu.ee

Metropolia Rakenduskõrgkool

Arja Liinamo
Rahvatervis, Ph.D
arja.liinamo@metropolia.fi

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Kadri Kauts
Kirjalik tõlge, MA
kadri.kauts@hkhk.edu.ee

Download PDF