Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkool

Metropolia, Soome suurim rakenduskõrgkool, pakub ühtlasi ka kõige suuremat valikut tervishoiu ja sotsiaalteenuste õppes. Laiapõhjalist haridust pakkuv asutus koolitab oma ala eksperte kõigi ametialade põhiselt, mis annab laia valiku temaatilisi oskusi ja kogemusi, mis omakorda on projekti jaoks olulised.

Metropolia pakub 22 tervishoiu ja sotsiaaltöö õppekava ning seal õpib 4500 üliõpilast. Uuringud, regionaalareng ja innovatsioon on üks ülikooli põhieesmärkidest. Keskendume arendustegevusele ning innovatsioonile, samuti toetame teadusarengut Helsinkis. Meie tugevuseks on kõrgekvaliteediline pädevus tervise edendamise ja rehabilitatsiooni valdkonnas ning ideede ellu viimine. Need tugevused tulenevad multidistsiplinaarsusest, rohkest arvust pädevatest inimestest ja meie avatud rahvusvahelisest koostöövõrgustikust. Metropolia vastutab selles projektis WP2 eest, sealhulgas kogu vajaliku riikliku ja rahvusvahelise kirjandusliku ülevaate eest, samuti koordineerib uuringu protsesse – täitmist ja tulemusi.Metropolia osaleb kõigis WP-des. Metropolial on pikaajaline projektitöö kogemus.

Alates 1999. aastast oleme koordineerinud ning osalenud mitmes Euroopa Liidu rahastatud multi-professionaalses, riiklikus ja rahvusvahelises projektis, sealhulgas tervishoiu projektid.

Download PDF