Rahastaja

euinterregHPP projekti rahastab Central Baltic Programm 2014-2020

Central Baltic Programm 2014-2020 on toetusprogramm, mis finantseerib Kesk-Läänemere piiriüleseid koostööprojekte. Programmis osalevad riigid on Soome (sh Ahvenamaa), Eesti, Läti ja Rootsi.

Programm annab Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) toetust kokku 115 miljonit eurot. Programmi raames toetatakse piiriüleseid projekte, milles osalevad vähemalt kahe programmi piirkonna partnerid ja mis kuulub ühte neljast valdkonnast. Valdkonnad, mida programmist toetatakse, on: konkurentsivõimeline majandus, ühiste ressursside jätkusuutlik kasutus, hea ühendusega piirkond ning and kvalifitseerunud ja sotsiaalselt kaasatud piirkond.

Projekti taotlemisest huvitatud on igati tervitatud, et arutada võimalikke projekti ideid Edela-Soome piirkondlikus ühissekretariaadis.

Projekti koordinaator, kelle nõu projekti läbi viimise perioodil on kõrgelt hinnatud ja mõnikord hädasti vajalik, on imeline Pille!

Ühissekretariaat
Pille Laaksonen
Projektijuht (Haridus)
pille.laaksonen@centralbaltic.eu
358 40 5536 719

Download PDF