Haapsalu Kutsehariduskeskus

Haapsalu Kutsehariduskeskus (HKHK) pakub kutseharidust nii põhikooli lõpetajatele kui ka täiskasvanud õppijatele. 2016. aasta sügisel oli õppijaid ligikaudu 800, neist 72% põhikoolijärgsed ning 28% täiskasvanud õppijad. Kool pakub kutseharidust mitmes valdkonnas, nagu näiteks hooldustöö, turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, äriteenused, tekstiili- ja puidutöötle.

HKHK asub kuurortlinnas, mille lähiümbruses on mitmeid spasid ning suur rehabilitatsioonikeskus. Lisaks näeb Läänemaa regionaalne arengukava 2015.-2020. aastaks ette tervishoiusektori ning tervisedenduse arendamist. Sellest tulenevalt ning kohaliku tööturu vajadusi arvestades on HKHK õppekavades suur osakaal sellistel erialadel nagu hooldustöötaja, toitlustus- ja majtusteenindus, kokk, majutusettevõtte juhtimine ja toitlustuskorraldus.

Download PDF