HPP projekti esitlus U!REKA konverentsil

20.-21. novembril 2017 toimus Edinburghis U!REKA (Urban Research and Education Knowledge Alliance) teine rahvusvaheline konverents. Metropolia Rakenduskõrgkool (Helsinki) on U!REKA konsortsiumi (http://www.ureka.eu/) liige, kokku kuulub 2016. aastal asutatud liitu kuus partnerülikooli. Edinburghi Napieri ülikoolis toimunud konverentsi eesmärk oli arendada U!REKA partnerülikoolide Read More …

Osalemine Euroopa rahvatervise konverentsil

Novembri alguses toimus Stockholmis kümnes Euroopa Rahvatervise konverents, mille raames oli HPP projekti tiimil  suurepärane võimalus tutvustada läbi posterettekande projekti eesmärki, uuringut ning plaanitavaid tegevusi. Nelja päeva peale oli koondatud hulgaliselt põnevaid ettekandeid, töötubasid ning paneeldiskussioone. Konverentsi aruteludest tuli läbiva Read More …

Euroopa Rahvatervise Konverents

HPP tiim osaleb 1.-4. novembril Stockholmis toimuval X Euroopa Rahvatervise Konverentsil, mille fookuses on jätkusuutlikud, vastupidavad ja terved kogukonnad. Konverentsi eesmärk on aidata kaasa rahvatervise parandamisele Euroopas, pakkudes võimalusi teabe vahetuseks ja aruteluks nii teadlastele, poliitikakujundajatele kui ka praktikutele. HPP tiimi Read More …

Tudengite kaasamine: SPORTBOX võitis rahvahääletuse MINNOFESTIL 11.10.2017

Kaheksa Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkooli erinevate erialade tudengit valisid erialasid lõimiva MINNO® INNOVATIONi projekti teemaks polariseerumise ja ebavõrdsuse vähendamise tervisedenduses. HPP projekti fookusgrupi arutelude esmaste tulemuste kohaselt on polariseerumine ja ebavõrdsus tuleviku tervisedenduses tähtsad väljakutsed. Tulevikus peaks tegelema ka rohkem keskkondlike Read More …

Küsitlus on suletud

Täname teid tähelepanu eest! Vastuste kogumiseks planeeritud aeg on läbi saanud ja me oleme küsitluse sulgenud. Projekti tiim tänab kõiki südamest, kes oma väärtuslikku aega vastamisele pühendasid ja aitasid sellega Eesti ja Soome tervisedenduse alase hariduse tulevikku kujundada. Teie panus Read More …

Uued oskused tervisedenduses

Meil on väga hea meel teatada, et HPP projekti küsimustik on nüüdseks valmis. Kui teie töö või õpingud on seotud tervisedendusega või olete muul moel selle valdkonnaga seotud, leidke palun 25 minutit küsimustikule vastamiseks. Selleks klikkige palun alloleval pildil. Vastata Read More …

Tudengite kaasamine: eelkooliealiste lastega perede tervishoiuteenused

Enne lihavõtteid kogunesime Tallinna Ülikooli, et arutada eelkooliealiste lastega perede tervishoiuteenuste ja tervisedenduse üle.   Koostöös Eesti Sotsiaalministeeriumiga kutsuti kokku fookusgrupp ning intervjuu viisid läbi Helsingi Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkooli magistriõppe tudengid Lea Bueno, Jenni Tikkanen-Azaka ja Maija Sulkava. Tudengite kolm Read More …

Fookusgruppide arutelude esmased tulemused

Fookusgruppide arutelude esmased tulemused Tervisedenduse ideaalne tulevik Fookusgruppide kohtumistel peeti oluliseks pigem tuleviku väljakutsetele vastavalt muutunud ja täiustunud lähenemist ja perspektiivi kui tervisedenduse süsteemi radikaalset ümberkorraldamist. Üks Soome fookusgrupis osaleja kirjeldas tervisedenduse dünaamikat ja muutusi sõnadega “suured laevad pööravad aeglaselt”. Read More …