Vahehindamine

Meie projekt on jõudnud poole peale ja on sobilik hetk vaadata üle plaanitud ja plaanitavad tegevused ning edukuse indikaatorid – ikka selleks, et kurss oleks jätkuvalt õige ning eesmärgid realistlikus ajaraamis ellu v…