Küsitlus on suletud

Täname teid tähelepanu eest! Vastuste kogumiseks planeeritud aeg on läbi saanud ja me oleme küsitluse sulgenud. Projekti tiim tänab kõiki südamest, kes oma väärtuslikku aega vastamisele pühendasid ja aitasid sellega Eesti ja Soome tervisedenduse alase hariduse tulevikku kujundada. Teie panus Read More …

Uued oskused tervisedenduses

Meil on väga hea meel teatada, et HPP projekti küsimustik on nüüdseks valmis. Kui teie töö või õpingud on seotud tervisedendusega või olete muul moel selle valdkonnaga seotud, leidke palun 25 minutit küsimustikule vastamiseks. Selleks klikkige palun alloleval pildil. Vastata Read More …

Tudengite kaasamine

Enne lihavõtteid kogunesime Tallinna Ülikooli, et arutada eelkooliealiste lastega perede tervishoiuteenuste ja tervisedenduse üle.   Koostöös Eesti Sotsiaalministeeriumiga kutsuti kokku fookusgrupp ning intervjuu viisid läbi Helsingi Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkooli magistriõppe tudengid Lea Bueno, Jenni Tikkanen-Azaka ja Maija Sulkava. Tudengite kolm Read More …

Fookusgruppide arutelude esmased tulemused

Fookusgruppide arutelude esmased tulemused Tervisedenduse ideaalne tulevik Fookusgruppide kohtumistel peeti oluliseks pigem tuleviku väljakutsetele vastavalt muutunud ja täiustunud lähenemist ja perspektiivi kui tervisedenduse süsteemi radikaalset ümberkorraldamist. Üks Soome fookusgrupis osaleja kirjeldas tervisedenduse dünaamikat ja muutusi sõnadega “suured laevad pööravad aeglaselt”. Read More …

Juhtkomitee teine koosolek

15 veebruar 2017 toimusTallinna Ülikoolis teine juhtkomitee koosolek. Pool esimesest projektiaastast on möödas ja on parim aeg teha kokkuvõtteid, kui kaugele oleme oma tegevustega jõudnud, ja arutada parimaid lahendusi projekti eesmärkide saavutamiseks. Projektimeeskond tutvustas põhilisi teemasid ja probleeme ning koos Read More …

Fookusgrupi intervjuud

Novembri lõpus ja detsembri alguses toimusid Tallinna Ülikoolis ning Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkoolis Helsingis ekspertgruppide kohtumised. Kokkusaamiste peamine eesmärk oli arutleda tervisedenduse valdkonna tulevikusuundade üle ja seada seeläbi täpsem kurss veebruaris 2017 käivituvale uuringule. Kokku toimus 4 erinevat kohtumist, millest võtsid Read More …

Tervisepäev Läänemaa noortele

Haapsalus tegutsevatel HPP tiimiliikmetel oli suurepärane võimalus osaleda Läänemaa noortele mõeldud tervisepäeval “Tervist, noored”! Läänemaa Noortekogu, Haapsalu Noorte Huvikeskuse, MTÜ Noorte Vaba Aeg ning Haapsalu Kutsehariduskeskuse koostöös toimunud tervisepäeval keskenduti kolmele teemale: uni, seksuaaltervis ja stress. Meie tiim lõi sekka, Read More …

Avakohtumine

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž, Haapsalu Kutsehariduskeskus ja Metropolia Rakenduskõrgkool asuvad töötama välja uusi tervisedenduse õppekavasid. Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Central Baltic. Read More …