Isikuandmete kaitse seadus

Suhtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2016/679 ette nähtud isikuandmete privaatsusesse väga tõsiselt. Meile on oluline, et oma isikuandmeid jagades tunneksite end jätkuvalt turvaliselt.

Kui soovite, et eemaldaksime oma kodulehelt Teiega seotud andmed teksti või foto kujul, andke sellest palun teada aadressile kairi.mark@tlu.ee.

Download PDF