Simulatsioon "Elukeskkonna planeerimine"

Ettevalmistused 2019 Tervisedenduse konverentsiks on täies hoos:

  • kuupäev on 4. juuni;
  • koht Kultuurikatel;
  • teema “Kuidas loome tervist toetavat keskkonda“;
  • laiem ajakava on paigas
  • ning eelteadegi on juba välja saadetud.

Konverenstil on HPP projekti juhtida kaks paralleelsessiooni. Esimeses sessioonis räägime teemal “Keskkonna mõju inimese tervisele” ning teeme seda pigem akadeemilises vormis, ettekannete ning küsimuste-vastuste voorude kaudu.

Oma teise sessiooni soovisime lahendada nii, et inimesed oleksid võimalikult palju kaasatud, saaksid ise midagi teha, oma mõtteid avaldada ning see kõik oleks samal ajal meeldivaid emotsioone tekitav. Küsimus oli vaid, kuidas seda täpsemalt teha?

Lahenduse poole suunas meid hea kolleeg Marge Reinap WHO Eesti esindusest, kes jagas reSITE 2016: Cities in Migration konverentsil ellu viidud mängulist linnaplaneerimise praktikat. Saime Ekim Tani poolt loodud “Play the City” mängust inspiratsiooni ning oleme tänaseks koostanud HPP versiooni, kus arutelu keskmeks on tervisliku elukeskkonna kujundamine.

Loodav lahendus annab osalejatele võimaluse mänguliseks kuid päris probleemidest ja väljakutsetest lähtuvaks mõttevahetuseks ning katab teemade osas järgmiseid projekti raames loodud ainekursuseid:

Oleme läbi viinud mitmeid testmänge, mille käigus on iga kord täiustatud mängu alusplaani, rolle ning ülesehitust, oleme teinud erinevaid muudatusi, parandusi ning täiendusi.

Esimesele ja teisele mängule andsid tagasisidet Haapsalu kolledži töötajad ja õppejõud:

Kolmanda ja neljanda mängu viisime ellu Haapsalu Linna Algkooli õpetajate abiga, kus arutelud läksid väga emotsionaalseks ning osade rollide omavaheline vastasseis lausa tuliseks.

 

Viiendas testmängus tulid meile appi Haapsalu kolledži II kursuse Tervisejuhi tudengid. Lisaks sisulisele tagasisidele saime katsetada ka formaati, kus paralleelselt toimub mitu mängu ning mängu lõpus on võimalus enda linnaplaani teistega võrrelda.

Kuues ja seitsmes läbimäng toimus Helsingis Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkoolis. Selle mängu jaoks said loodud inglise keelsed materjalid, olulise täienduse olid saanud rollikirjeldused ning juhised. Kuuendas mängus osalesid Metropolia poolelt Mona Roman, Minna Elomaa-Krapu, Päivi Keränen, Jalmari Sarla, Suvi Hartikainen ja Petra Lassenius. Peetud mäng möödus mõnusas tempos ning meeleolus. Seistmses mäng oli osa Pop-up seminarist ning sellest said osa Metropolia tudengid.

 

Plaanis on veel mitu läbimängu ning ees ootab materjalide disainimime, kõik selleks, et Tervisedenudse konverentsil pakkuda osalejatele läbi simulatsiooni omavahelist kogemusvahetust ning et rikastada õppematerjalide hulka, mida HPP programmide juures kasutada.

Mängu loomise meeskonnas on Haapsalu kolledži õppejõud Laura Hein, Rea Raus ning Hele Leek-Ambur, projektijuhid Tiina Alasoo ja Kairi Märk ning Kaija Matinheikki-Kokko ja Asta Lassila Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkoolist.

Lisaks ülal mainitud panustajatele soovime tänada tagasiside ning ettepanekute eest:

Aitäh kõigile mängijatele, toetajatele ning nõustajatele.

Kohtumiseni 4. juunil!

Download PDF