Eelteade: Tervisedenduse konverents 2019

Kuidas loome tervist toetavat keskkonda

Tänavune Tervisedenduse konverents toimub 4. juunil Tallinnas Kultuurikatlas ja konverentsi keskmes on tervist toetava elukeskkonna kujundamine.

Inimeste tervist, arengut, käitumist ja valikuvõimalusi mõjutab ümbritsev elukeskkond – füüsiline, vaimne, sotsiaalne, digitaalne, aga ka majanduslik ja poliitiline. Kui teatud aspektidest, nagu füüsilise keskkonna ohutusest ja vigastuste ennetamisest on üsna palju räägitud, siis seda, kuidas keskkond mõjutab näiteks inimeste käitumist ja aju või kuidas ruumikujundus ja disain mõjutavad tervist, on vähem käsitletud.

Konverentsil jagame häid näiteid, tutvustame uuringute tulemusi ja arendame praktiliste harjutustega innovatiivseid lahendusteid. HPP projekti meeskond viib konverentsi raames läbi kaks paralleelsessiooni füüsilise elukeskkonna kujundamise ning erinevate tervise aspektide kohta igapäevavalikute kontekstis.

Ootame osalema maakondade ja kohalike omavalitsuste turvalisuse ja tervisenõukogude ning -komisjonide liikmeid, omavalitsuste juhte, sotsiaal- ja hoolekandetöötajaid, tervishoiutöötajaid, haridusasutuste, sh kõrg- ja ülikoolide töötajaid ja tudengeid, tööandjate esindajaid, ministeeriumite, riigiasutuste ja MTÜ-de esindajaid, ajakirjanikke, ruumiloome asjatundjaid ja teisi huvilisi.

Täpsema info konverentsi ja registreerimise juba aprilli keskel veebilehtedel siin samas, www.tai.ee ja www.terviseinfo.ee kodulehtedel.

Konverents on kõigile tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.

Kohtumiseni konverentsil!

Korraldajad:
Tervise Arengu Instituut
Eesti Haigekassa Sotsiaalministeerium
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž
Haapsalu Kutsehariduskeskus
Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkool
Maailma Terviseorganisatsiooni esindus Eestis

Download PDF