2018 sügis ja täiendkoolitused

Sel sügisel pakuvad Haapsalu kolledž ja Haapsalu kutsehariduskeskus nelja HPP projekti raames loodud õppeprogrammi täienduskoolituse formaadis ka kõikidele väljaspoolt kooli tulevatele huvilistele.
Iga pakutava ainekursuse maht on 5 EAP, mis teeb kokku ~130 tundi auditoorset ning iseseivat tööd. Olenevalt kursusest toimub kokku 7-8 kohtumist, kus ühe kontakttunni pikkus jääb vahemikku 3-5 tundi. 

>>>