Õppeprogrammide disainimine

HPP projektiga seotud partnerid ja õppekavaga seotud lektorid ning õppejõud kogunesid 23. märtsil Tallinna Ülikoolis ning 25. aprillil Helsingis Metropolia Rakendusteaduste Ülikoolise. Eelmise kohtumise järel kooskõlastati tegevusplaan töötada välja 11 rakenduskõrghariduse ja 6 kutsehariduse programmi. Mitme viimase kuu jooksul on nimetatud programmidega tehtud individuaalset ning paaris tööd ja neid tulemusi nüüd üheskoos vaadeldigi. Lisaks sellele arutati taaskord partnerite võimalusi programmide testimise läbiviimiseks.

Tallinnas peetud kohtumisel esitles Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkool mudelit, kuidas loodud programmid viie peamise kompetentsi alla jaotuvad. Esitletud mudel saab olema baasiks uuringu tulemuste ning programmide kohta ülevaadet andva infograafika loomisel.

Päeva esimeses pooles tutvustati ja seejärel kommenteeriti kõikide koostatud programmide ainekaarte. Erinevates õppeprogrammides käsitletavaid teemasid, õpiväljundeid ja õppeainete eesmärke üheskoos võrreldes jõuti tulemusele, kus esialgsest 11 rakenduskõrghariduse programmist jäi järele 9 -selgus, et kaks programmi kattusid vähemal või suuremal määral ühe või mitme ainega. Ühise arutelu tulemusena otsustati esialgu vaid kutsehariduse tasemele planeeritud programmi “Vaimne tervis ja heaoluellu viia ka rakenduskõrghariduse tasemel.

Aprilli lõpus Helsingis peetud kohtumisel sisu ühtlustamise ning intensiivse detailide kallal töötamise tulemusena sai nii mõnigi ainekursuse nimi uuendatud. Samuti andsid osalejad sisendit loodava infograafika sisulise täpsuse saavutamiseks. Õppeaine “Meedia ja Kommunikatsioon Tervisedenuses” osas asusid lektorid aga juba ühiselt kursuse programmi looma.

Kohtumise peamiseks eesmärgiks oli õppeainete ainekaartide viimaste versioonide kinnitamine mõlema riigi esindajate poolt.

Kokku loome HPP projekti raames 15 erinevat ainekursust, millest 10 rakenduskõrghariduse ning 6 kutsehariduse tasemele. Koondülevaade ainekursustest on selline:

NoProgrammi nimiEsialgne nimiRakendus kõrgharidusKutseharidus
1Meedia ja kommunikatsioon tervisedenduses Tervisedendus ja uus meediax-
2Nõustamine ja elustiili juhtimine (coaching) Inimeste nõustamine ja coachingx-
3Tervisedenduslike sekkumisprogrammide disainimineTervisedenduslike sekkumisprogrammide disainiminex-
4Tervis ja elukeskkondTervis linnakeskkonnasx-
5Tervisepoliitika ja huvikaitse policy--
6Sektorite vaheline koostöö tervisedenusesKoostöö ja võrgustikutöö tervisedendusesx-
7Globaalsed trendid & tervisedendusx-
8Võrdsus tervises Töötamine sotsiaalselt haavatavate sihtrühmadegax-
9Tõenduspõhine tervisedendus--
10Juhtimine ja eestvedamine tervisedenuses(Sotsiaalne) ettevõtlus ja innovatsioon tervisedendusesx-
11Tervisedenduse alusedx-
1Vaimne tervis ja heaoluxx
2Terviseteadlikkus erinevatel eluetappidel-x
3Tervislik töö- ja elukeskkond-x
4Toitumise alusedToitumine-x
5SõltuvuskäitumineSõltuvused-x
6Terviseteadlik liikumineTerviseteadlik füüsiline aktiivsus-x

Järgmine samm on testimise plaani ning ajakava kinnitamine. Sellega paralleelselt tuleb  loodud ainekaartide põhjal kokku panna 16 kursuse programmi.

Download PDF