Neli ümarlauakohtumist uute ideede kogumiseks

Oktoobri lõpust novembri lõpuni viis iga partner oma asutuses läbi ümarlauakohtumise. Kohtumiste eesmärk oli tutvustada uuringu tulemusi fookusgrupi liikmetele, õppekava arendajatele ja spetsialistidele ning sellele tuginedes koguda ideid uute õppekavade õppekavade nimede ja üldise sisu kohta, mida asutakse välja töötama 2018. aasta jaanuarist.

Metropolia ümarlaud: fookusgrupi liikmete kolmas kohtumine

HPP meeskonna liikmed Soomest kohtusid 27. oktoobril taas kord fookusgrupi liikmetega. Kolmanda kohtumise eesmärk oli esitleda uuringu tulemusi ning koguda grupi liikmete tagasisidet.

Kohtumine toimus Metropolia Rakenduskõrgkoolis. Osalenute arv oli muljetavaldav ning ümarlaua käigus tehti aktiivselt grupitööd

HKHK ümarlaud: ajurünnak uute õppekavade leidmiseks

1. novembril toimunud Haapsalu Kutsehariduskeskuse ümarlaud tõi ühe laua taha kooli töötajad, kes tunnevad õppekavade arendamise ja rakendamise peensusi. Pärast HPP uuringu tulemustega tutvumist viisid osalejad läbi ühise ajurünnaku, et leida uuteks õppekavadeks teemasid ja ideid, mis haakuvad uuringus välja toodud olulisemate kompetentsidega.

Keskendudes majutuse ja toitlustuse ning sotsiaalteenuste erialadele, ent pidades silmas ka kogu õppijaskonda ja laiemat publikut, leiti uuteks õppekavadeks 6 esialgset ideed, mis käsitlesid teemasid vaimsest tervisest ja toitumisest tervisliku elu- ja töökeskkonnani.

TLÜ Haapsalu kolledž

Haapsalu kolledži ümarlaua kohtumine toimus 23. novembril Tallinnas. Kokku osales kohtumisel 25 inimest, nende seas esindajad Sotsiaalministeeriumist, Tervisearengu Instituudist, Läänemaa Arenduskeskusest, tervisejuhtimise õppekavaga seotud õppejõud Tallinna Ülikoolist ja mujalt, praegused tudengid ning õppekava arenduse ja HPP projektiga seotud inimesed. Kohtumist aitas läbi viia Laura Aaben Praxisest.

Poolepäevase kohtumise eesmärk oli HPP projekti uuringu tulemusi ning valdkonna trende silmas pidades analüüsida TLÜ Haapsalu kolledži tervisejuhtimise õppekava ning arutleda võimalike sisuliste muudatuste ja uute suundade üle. Läbi praktilise ülesande sai paberile kirja pandud võimalikud tuleviku stsenaariumid tervisejuhi õppekava arendamiseks. Mõttevahetus oli aktiivne, väga sisukas ning heaks sisendiks 10+6 programmideni jõudmiseks.

Kõigi partnerite ühine ümarlaud

Kolm varasemat diskussiooni said kokku võetud 1. detsembril toimunud kohtumisel Tallinna Ülikoolis. Neljanda ümarlaua eesmärk oli üheskoos välja selgitada 10+6 õppeprogrammi, mida järgnevatel aastatel ühiselt väljatöötama ning rakendama hakata. Muudatused programmide pealkirjades ning täpsemas sisus on eeldatavad, kuid hea meelega anname teada, et esimene kokkulepe programmide osas on selline:

Rakenduskõrghariduse programmid:

 1. Tervisedendus ja uus meedia
 2. Inimeste nõustamine ja coaching
 3. Tervisedenduslike sekkumisprogrammide disainimine
 4. Tervis linnakeskkonnas
 5. Tervisepoliitika ja huvikaitse
 6. Koostöö ja võrgustikutöö tervisedenduses
 7. Globaalsed trendid & tervisedendus
 8. Töötamine sotsiaalselt haavatavate sihtrühmadega
 9. Tõenduspõhine tervisedendus
 10. (Sotsiaalne) ettevõtlus ja innovatsioon tervisedenduses
 11. Tervisedenduse alused

Kutseharidusprogrammid:

 1. Vaimne tervis ja heaolu
 2. Terviseteadlikkus erinevatel eluetappidel
 3. Tervislik töö- ja elukeskkond
 4. Toitumine
 5. Sõltuvused
 6. Terviseteadlik liikumine

Programmide sisuline väljatöötamine on 2018. aasta esimese poole ühine töö.

Suur aitäh kõigile kaasamõtlejatele, uuringus ning ümarlaual osalejatele!

Download PDF