Opintojaksojen suunnittelu

HPP-projektin partnerit ja opettajat tapasivat Tallinnan yliopistolla 23. maaliskuuta sekä Metropoliassa 25. huhtikuuta. Edellisen kokouksen jälkeen päätettiin kehittää 11 opintojaksoa korkeakoulutukseen sekä kuusi ammatilliseen koulutukseen. Viime kuukaudet on keskitytty yksilö- ja ryhmätöinä toteutettuun opintojaksojen sisältökuvauksiin, joita nyt arvioitiin yhdessä. Jälleen keskusteltiin myös partnereiden kapasiteeteista testata opintojaksoja. Tallinnan tapaamisessa Metropolia esitteli mallin, jonka avulla uudet opintojaksot luokiteltiin viiden ydinkompetenssin kautta. Mallia hyödynnetään tutkimusten ja opintojaksojen tulosten esittämisessä infografiikan muodossa. Tapaamisen ensimmäisellä puoliskolla esiteltiin ja kommentoitiin kunkin opintojakson kuvauksia. Aiheita, oppimistuloksia ja -tavoitteita vertailtiin, minkä jälkeen päätettiin vähentää opintojaksojen määrä 11:stä yhdeksään, koska kahden opintojakson teemat sisältyivät muihin. Päätettiin, että Mielenterveys ja hyvinvointi -opintojakso, joka liittyi aiemmin vain ammatilliseen koulutukseen, tuodaan myös korkeakouluopintoihin.

Helsingin tapaamisessa keskityttiin opintojaksojen sisällöllisiin yksityiskohtiin, ja useiden opintojaksojen nimiä muokattiin. Osallistujat myös työstivät opintojaksojen jaottelua, jotta infografiikasta saadaan selkeää. Media ja viestintä terveyden edistämisessä -opintojakson opettajat kehittivät sisältöä yhdessä. Tapaamisen keskeinen tavoite oli hyväksyä molempien maiden kurssisisältöjen viimeisimmät versiot.

HPP:n tuloksena syntyy 15 erillistä opintojaksoa: kymmenen korkeakoultuukseen ja kuusi ammatilliseen koulutukseen. Seuraavassa opintojaksojen yleiskatsaus:

NoOhjelman nimiVanha nimiKorkeakoulutusAmmatillinen koulutus
1Media ja viestintä terveyden edistämisessä Tulevaisuuden terveyden edistämisen uudet mediataidotx-
2Neuvonta ja elämäntapavalmennusNeuvonta ja valmennus (coaching)x-
3Terveyden edistämisen ohjelmien ja interventioiden suunnitteluTerveyden edistämisen interventiot ja niiden designx-
4Elinympäristö ja terveys, kaupunkiterveysUrbaani terveysx-
5Terveyspoliittinen vaikuttaminen--
6Monialainen verkostoituminen terveyden edistämisessäKumppanuus- ja verkostoitumistaidotx-
7Globaalit trendit ja terveyden edistäminenx-
8Terveyden yhdenvertaisuusHaavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kanssa työskentelyx-
9Näyttöön perustuva terveyden edistäminen--
10Terveyden edistämisen johtaminenYrittäjyys ja innovatiiviset lähestymistavatx-
11Terveyden edistämisen perusteetx-
1Mielenterveys ja hyvinvointixx
2Terveystietoisuus eri elämänvaiheissa-x
3Terveellinen työ- ja elinympäristö-x
4PerusravitsemusRavitsemus-x
5RiippuvuuskäyttäytyminenRiippuvuudet-x
6Terveystietoinen liikuntaLiikunta: tietoisuus ja edistäminen-x
Seuraavassa opintojaksojen yleiskatsaus:   Seuraava askel on suunnitelman testausaikataulun varmistaminen. 16 Opinto-ohjelman toteutusta luodaan opintojaksojen sisältökuvauksen perusteella.

Download PDF