Lauamäng "Elukeskkonna planeerimine"

Mängu eesmärk on läbi rollimängu analüüsida ja õppida keskkonna mõju olulisust tervisele ja heaolule ning ta sobib hästi järgmiste õppeainete esimesse loengusse:

Loodud lauamäng simuleerib linnaplaneerimise koosolekut ning on koostatud nii, et seda saab mängida nii ühe (7 inimest) kui mitme erineva (x*7 inimest) laudkonnaga samaaegselt. Kui mängijate arv täpselt seitsmega ei jagu, siis saab osades laudkondades mõningaid rolle dubleerida (nt kaks sotisaalnõunikku, looduskaitsebioloogi või aktiivset linnaelanikku). Mängu materjalid jagunevad neljaks:

  1. Juhis (soovi korral saate kasutada ka juhist toetavaid slaide)
  2. Linnaplaan: printimiseks failid suurustes A2 ja 3xA3
  3. Rollikaardid
  4. Ettepanekute kaardid

Rolli ja ettepanekute kaardid käivad kokku järgmiselt:

 RollEttepanek 1Ettepanek 2Ettepanek 3
1Linnaplaneerijaparklajäätmejaam
2Inverstortehasehoonetehasehooneparkla
3Sotsiaalnõuniksotsiaalmaja
4Looduskaitsebiolooglooduskaitseala
5Kinnisvaraarendajaelamurajoonmänguväljak/välijõusaal
6Koolidirektorspordihoone koos staadioniga
7Aktiivne linnaelaniklinnapark
Kõik rollidvalge kaart
Kuna mängu peamine eesmärk on tekkiv arutelu, siis on mängujärgne tagasiside ning mõttevahetus äärmiselt olulised. Õppejõu ülesanne on juhtida koostatud linnaplaani või linnaplaanide tutvustamist ning küsida õppeainega seotud täpsustavaid küsimusi. Oluline on välja tuua, et tervise ja heaolu edendamine on midagi, mida mõjutavad paljud ametnikud väga erinevatest valdkondadest ning kodanikud, kes esindavad laia ampluaad teadmisi. Seega on tervisedenduse alased teadmised olulised kõigile. Täpne fookus tagasiside ringis on õppejõu valida ning sõltub õppeainest.

     

Download PDF