TerviseKUTSE!

15. mail tähistas Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž Haapsalu Kuursaalis rahvusvahelise tervise teemalise seminariga “TerviseKUTSE!” oma 20. sünnipäeva. Seminari fookuses oli kaks projekti: meie oma HPP projekt ja … >>>

Õppeprogrammide disainimine

HPP projektiga seotud partnerid ja õppekavaga seotud lektorid ning õppejõud kogunesid 23. märtsil Tallinna Ülikoolis ning 25. aprillil Helsingis Metropolia Rakendusteaduste Ülikoolise. Eelmise kohtumise järel kooskõlastati tegevusplaan töötada välja … >>>

Vahehindamine

Meie projekt on jõudnud poole peale ja on sobilik hetk vaadata üle plaanitud ja plaanitavad tegevused ning edukuse indikaatorid – ikka selleks, et kurss oleks jätkuvalt õige ning eesmärgid realistlikus ajaraamis ellu v…