Tagasiside seminar Haapsalus

Juuni esimesel nädalal kogunesid projekti raames loodud ainekursustest osa saanud tudengid ja täiendkoolitustel osalenud Haapsalu kolledžisse, et koos testperioodile tagasi vaadata.

Kohtumise fookuses oli: 

  1. õppeainetele antud tagasiside,
  2. “Vaata mu mõtteid” konkursil osalenud tööd ning
  3. konkursiga seotud auhindade kättejagamine.

Kadri Kauts Haapsalu Kutsehariduskeskusest tegi ettekande tagasiside teemal. Kuna mõned kursused veel kestavad, siis veidi vastuseid tuleb veel juurde, kuid suurem osa kursusi on tänaseks siiski lõppenud. Hetke seisuga on skaalal 1-5 (kus 5 on kõige parem ja kõrgem hinnang) kursuste keskmine koondhinne 4.35.

Positiivse poole pealt toodi kõige enam esile õppejõu kogenud, kompetentset ning huvitavat isiksust. Arenguruumi leitakse olevat õp petöö metoodika ning materjalide osas. Kursuse maht hinnati vastavaks saadud ainepunktidele, kursuse läbimise tingimused olid selgesõnalised. Väga hinnati õppetöö jooksul saadud praktilisi teadmisi olulistel teemadel. Kokkuvõttes ütlesid tudengid, et ainekursuse eesmärgiks seatud õpiväljundid saavutati.

Metoodika osas soovitakse suuremat vaheldusrikkust. Seminaril küsisime kohal olnutelt, milline on nende hinnangul parim õppimise viis. Kõige kõrgemalt hindasid tudengid praktikat, järgnesid rühmatöö ning iseseisev uurimistöö. Kõige madalamalt hinnati loengu kuulamist. Õppematerjalide osas on märksõnaks samuti vaheldusrikkust. Loengu ülesehitamisel on oluline silmas pidada, et lisaks loengus näidatavatele slaididele on ka muud toetavat materjali, millele aine omandamisel tugineda. Tervitatud on iseseisvalt läbitavad teadmiste kontrolli küsimustikud kogu kursuse vältel. Eraldi toodi välja materjalide ajakohastamise olulisus.

“Vaata mu mõtteid” konkursi raames tutvustasid Ingrid Lõppe ning Kairi Kullas lühidalt oma töid. Kolmas konkursil auhinna saaja Mirka Peththahandi kahjuks seminaril ei osalenud. Projektimeeskond toimetab tema auhinna talle lähiajal kätte. Kolme tööga saate tutvuda siin:

  1. Mirka Peththahandi, Mõtteid tuleviku tervisedendusest
  2. Ingrid Lõppe, Minu arvamus tuleviku tervisedendusest
  3. Kairi Kullas, Tervis ja elukeskkond

Täname kõiki seminaril osalejaid ning soovime teile kaunist kooliaasta lõppu.

 

Download PDF