Lõpuseminar

HPP projekti finiš juba paistab ning peamised tegevused on kenasti lõpule viidud. Selleks, et uuele õppeaastale julgelt vastu minna ning projektile esimene joon alla tõmmata, kohtusid 15-16.augustil Haapsalus projektiga seotud õppejõud, partnerid, nõukogu liikmed, rahastaja esindajad ning teised huvilised.

Seminari esimese päeva fookuses oli eelmisel õppeaastal edukalt lõpule jõudnud ainekursuste testimine ning partnerite ja riikide ülene kogemusvahetus. Päeva jooksul sai läbi käidud palju teemasid, alates testimise tagasisidest ja lõpetades õppeaines kasutatud metoodikatega.

Teine päev vaatas tagasi projektile tervikuna. Lähtudes tegevuskava ajalisest järgnevusest andsid partnerid kohalviibijatele ülevaate enda poolt juhitud tööpakettidest. Uuringu, õppeprogrammide väljatöötamise ning testimise kõrval oli olulisel kohal kõikide nimetatud tegevustega seotud teavitustegevused. Kus ja mis teemadel on kolme aasta jooksul jõutud sõna võtta, sellest annab kõige parema ülevaate teavitustegevuste kaart.

On olnud toimekas ja produktiivne aeg. Koostöö on olnud edukas ning tänusõnu seminari lõpus jagus kõigil. Tagasivaate pildis teeb senitehtule järgnev video:

Aitäh kõigile, kes ühel või teisel viisil HPP projektiga on kokku puutunud 🙂

Download PDF