HPP ettekanne EKEÜ seminari Kuressaares

Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing (EKEÜ) on 1999. aastal loodud organisatsioon, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel isikuid, kes tunnevad huvi ja soovivad panustada kutsehariduse tulevikku. EKEÜ tähistas 11.-12. aprillil oma tegutsemise 20. aastapäeva Kuressaares toimunud juubeliseminariga, kus HPP projekti meeskonnal oli hea võimalus oma tegevusi tutvustada.

Meie vedada oli seminari teise päeva hommikune sessioon, mille ehitasime üles kolmest osast:

  • ülevaade meie projektist,
  • praktiline ülesanne ja
  • üleskutse välja töötatud õppeprogramme rakendada.

HPP projekti tutvustuse raames andis HKHK direktor Ingrid Danilov ülevaate tervisedenduse alaste teadmiste olulisusest kutsehariduses. Praktilise ülesandena viisid Kairi Märk ja Tiina Alasoo läbi rollimängu “Planeerime elukeskkonda”. Nelja rühma jagunenud osalejad said võimaluse mõelda läbi ja leppida omavahel kokku kujuteldava linna planeering ning võrrelda oma planeeritud linnaplaani teistega, mis pani neid sügavamalt läbi mõtlema ja arutama tervise ja keskkonna seoseid. Sessiooni lõpetuseks tutvustas Annika Armipaik-Nukki meie projekti raames välja töötatud kutsehariduse õppeprogramme lähemalt.

Ehkki programmide testimine jätkub, on esialgne info nende sisu kohta juba vabalt kättesaadav.

Siin on kõik EKEÜ seminari ettekanded.

 

Download PDF