Vahehindamine

Meie projekt on jõudnud poole peale ja on sobilik hetk vaadata üle plaanitud ja plaanitavad tegevused ning edukuse indikaatorid – ikka selleks, et kurss oleks jätkuvalt õige ning eesmärgid realistlikus ajaraamis ellu viidud saaksid.

Vahekokkuvõtte aluseks on HPP projekti peamised ülesanded:

  1. töötada välja ja viia Eestis ja Soomes läbi tervisedenduse valdkonna uuring sektori nõudlusest ja tuleviku vajadusest;
  2. uuringu tulemustele tuginedes koostada õppekavade parendamiseks vähemalt 10 uut ühtlustatud rakenduskõrghariduse ning 6 kutsehariduse õppeprogrammi;
  3. testida loodud programme ja hinnata nende kvaliteeti ja asjakohasust, vajadusel neid parendada ning teha loodud 16 programmi kõikidele huvilistele kättesaadavaks.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et nimetatud kolmest tegevusest on ligikaudu 1,5 tänaseks läbi viidud. Uuringu viisime läbi eelmisel aastal ning analüüsi tulemused on leitavad siit kodulehelt. Fookusgruppide arutelude, uuringu tulemuste analüüsi ja ümarlaua kohtumiste käigus kogutud teadmised võeti aluseks 10+6 programmi välja selgitamisel.

Nüüd oleme õppeprogrammide disainimise faasis ning samuti oleme juba algust teinud testperioodi ettevalmistustega.

Tänased ja tulevased partnerorganisatsioonide õpilased ja tudengid on esimesed, kellel avaneb võimalus uute programmide alusel õppima asuda.

Download PDF