Puoliväliarviointi

Olemma puolivälissä projektiamme ja on tullut aika arvioida suunniteltuja ja tulevia toimintoja ja menestyksen indikaattoreita – varmistaaksemme, että olemme oikeassa kurssissa ja saavutamme tavoitteemme realistisessa ajassa.

Puoliväliarviointi perustuu HaP-projektin pääaktiviteetteihin:

  1. Kehittää ja suorittaa kyselytutkimus terveyden edistämisen tulevaisuuden tarpeista Virossa ja Suomessa;
  2. Perustuen tutkimuksen tuloksiin, kehittää ainakin 10 uutta, yhteisesti linjattua opintojaksoa tuleville ammattilaisille korkeakoulutuksessa ja 6 ammattikoulutuksessa;
  3. Testata uusia opintojaksoja, arvioida niiden laatua ja relevanssia, tehdä tarpeelliset parannukset, ja jakaa nämä 16 opintojaksoa kaikille kiinnostuneille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että olemme suorittaneet puolet yllä kuvatuista aktiviteeteista. Survey tehtiin viime vuonna ja tulosten analyysi löytyy nettisivuiltamme. Kyselyn, fokusryhmien ja round table -sessioiden tulosten pohjalta valittiin 10+6 opintojaksoa.

Suunnittelemme parhaillaan opintojaksoja ja valmistelemme testausperiodin toteuttamista.

Ensimmäisinä uusista opintojaksoista hyötyvät partneriorganisaatioiden opiskelijat.

Download PDF