HPP projekti esitlus U!REKA konverentsil

20.-21. novembril 2017 toimus Edinburghis U!REKA (Urban Research and Education Knowledge Alliance) teine rahvusvaheline konverents. Metropolia Rakenduskõrgkool (Helsinki) on U!REKA konsortsiumi (http://www.ureka.eu/) liige, kokku kuulub 2016. aastal asutatud liitu kuus partnerülikooli.

Edinburghi Napieri ülikoolis toimunud konverentsi eesmärk oli arendada U!REKA partnerülikoolide vahelist teadustöö võrgustikku. Samuti pakkus konverents head võimalust arutada rahvusvahelist koostööd õppurite ja töötajate õpirände, ühendatud kraadiõppe ning õppimise ja õpetamise parimad praktikad.

Arja Liinamo ja Kaija Matinheikki-Kokko (Metropolia Rakenduskõrgkool) tegid U!REKA konverentsi raames HPP projekti ja selle esmaseid tulemusi tutvustava ettekande:

Tervise ja heaolu edendamiseks tulevikus olulised kompetentsid vastavalt Soome ja Eesti spetsialistide ootustele ja hinnangule

Selleks et teenused oleksid tulevikus jätkuvalt kättesaadava hinnaga, tuleb need ümber korraldada, tõstes tõenduspõhise teabe ja tehnoloogiliste uuenduste abil kodanike suutlikkust ja autonoomsust. Samuti liigub tervisedenduse fookus üksikisiku käitumiselt laiematele sotsiaal- ja keskkonnasfääri sekkumisprogrammidele, mis nõuavad praegusest erinevaid pädevusi. Kõigi kodanike tervise ja heaolu edendamiseks tuleb läbi viia interdistsiplinaarseid ja sektoriüleseid programme.

Tööturul aktiivsete spetsialistide nägemus olulistest tervisedenduslikest pädevustest annab olulise sisendi tuleviku tööjõu koolitamiseks. HPP projekti raames kasutatakse tulevikus oluliste pädevuste väljaselgitamiseks läbi viidud uuringu tulemusi tervisedenduslike õppekavade väljatöötamiseks.

Download PDF