Fookusgruppide arutelude esmased tulemused

Fookusgruppide arutelude esmased tulemused Tervisedenduse ideaalne tulevik Fookusgruppide kohtumistel peeti oluliseks pigem tuleviku väljakutsetele vastavalt muutunud ja täiustunud lähenemist ja perspektiivi kui tervisedenduse süsteemi radikaalset ümberkorraldamist. Üks Soome fookusgrupis osaleja kirjeldas tervisedenduse dünaamikat ja muutusi sõnadega “suured laevad pööravad aeglaselt”. Read More …