HPP projekti esitlus U!REKA konverentsil

20.-21. novembril 2017 toimus Edinburghis U!REKA (Urban Research and Education Knowledge Alliance) teine rahvusvaheline konverents. Metropolia Rakenduskõrgkool (Helsinki) on U!REKA konsortsiumi (http://www.ureka.eu/) liige, kokku kuulub 2016. aastal asutatud liitu kuus partnerülikooli. Edinburghi Napieri ülikoolis toimunud konverentsi eesmärk oli arendada U!REKA partnerülikoolide Read More …

Fookusgruppide arutelude esmased tulemused

Fookusgruppide arutelude esmased tulemused Tervisedenduse ideaalne tulevik Fookusgruppide kohtumistel peeti oluliseks pigem tuleviku väljakutsetele vastavalt muutunud ja täiustunud lähenemist ja perspektiivi kui tervisedenduse süsteemi radikaalset ümberkorraldamist. Üks Soome fookusgrupis osaleja kirjeldas tervisedenduse dünaamikat ja muutusi sõnadega “suured laevad pööravad aeglaselt”. Read More …