Osalemine Euroopa rahvatervise konverentsil

Novembri alguses toimus Stockholmis kümnes Euroopa Rahvatervise konverents, mille raames oli HPP projekti tiimil  suurepärane võimalus tutvustada läbi posterettekande projekti eesmärki, uuringut ning plaanitavaid tegevusi. Nelja päeva peale oli koondatud hulgaliselt põnevaid ettekandeid, töötubasid ning paneeldiskussioone.

Konverentsi aruteludest tuli läbiva teemana välja vajadus tugevdada Euroopa Liidu sotsiaalset mõõdet, selleks et vältida sotsiaalmajandusliku ning tervisega seotud ebavõrdsuse süvenemist liikmesriikide siseselt ja vahel ning ühiseid vahendeid ja rikkust jagada. Tervisliku elu eesmärgi poole liikudes saab ja tuleb tugevdada vastupanuvõimet erinevatel tasanditel – üksikisiku, perekonna, kogukonna ja süsteemi tasandil.

Läbi erinevate arutelude ning välja öeldud mõtete jäid HPP meeskonna kõrvu kõlama järgmised tulevikku vaatavad eesmärgid:

  • tugineda poliitikate kujundamisel suuremal määral teadusuuringute tulemustele;
  • tagada tervisega seotud teenuste võrdne kättesaadavus kõikidele ühiskonnagruppidele;
  • kasutada kommunikatsioonis lihtsasti mõistetavat keelt.

Teaduspõhisus ning faktide kontrollimise olulisus tuli väga värvikalt esile ka avaettekandes, kus Ola Rosling demostreeris kaasahaaravalt, kuidas suurem osa populatsioonist maailmas toimuvaid muutuseid tajub.

Pealava ettekandega esines ka HPP projekti nõukogu liige Taru Koivisto. Taru osales esimeses paneeldiskussioonis “Ühise rikkuse jagamine: tõhusus vs võrdsus hoolekandepoliitikas” ning tuginedes Soome pikaajalisele kogemusele sekroriteülese tervisedenduse rakendamisel rääkis ta lähemalt Soomes käimas olevatest reformidest. Vajadus muutuste järele on seotud vananeva ühiskonnaga ning tuleneb teenuse tarbijate hulga suurenemisest. Ümberkorralduste eesmärk on võrdne teenuste kättesaadavus erinevates regioonides ning erinevatele ühiskonnagruppidele. Ettekanne ja esimene paneeldiskussioon on järelvaadatavad siin.

 

 

Lisaks uuele infole tuletati taaskord meelde, et iga tervise eest kõneleja peab teistele ennekõike oma tegudes eeskujuks olema, demonstreerides tervislikku eluviisi läbi igapäevaste otsuste toitumise, liikumise, ellusuhtumise ja käitumise osas.

Download PDF