HPP-hanke esillä U!REKA konferenssissa

U!REKA:n toinen kansainvälinen konferenssi järjestettiin 21-22.11.2017 Edinburghissa, Skotlannissa. Metropolia Ammattikorkeakoulu (Helsinki) on yksi kuudesta Urban Research and Education Knowledge Alliance (U!REKA) konsortion jäsenestä. U!REKA perustettiin vuonna 2016 (http://www.ureka.eu/).

Edinburghissa toimiva Napier yliopisto isännöi toista konferenssia, jonka tavoitteena oli valmistella tutkimuksen erityisosaamisen verkostoa kumppanikorkeakoulujen kesken. Konferenssi tarjosi tilaisuuden keskustella myös mahdollisesta kansainvälisestä yhteistyöstä opiskelija- ja henkilöstövaihdossa, yhteisten tutkintojen sekä oppimisen ja opettamisen parhaista käytännöistä.

Tutkijat Arja Liinamo ja Kaija Matinheikki-Kokko (Metropolia AMK) esittivät HPP-hanketta ja sen tuloksia U!REKA -konferenssissa:

Ammattilaisten näkemykset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tulevaisuuden osaamisesta Suomessa ja Virossa.

Ikääntyvän väestön lisääntyvät hoito- ja palvelutarpeet edellyttävät tulevaisuudessa uudenlaisia palveluratkaisuja ja teknologisia innovaatioita ihmisten oman autonomisen roolin vahvistamiseksi terveytensa edistämisessä ja ylläpitämisessä. Terveyden edistämiseksi tarvitaan yksilöön vaikuttamisen lisäksi monenlaisia sosiaalisia ja ympäristöllisiä toimia, jotka haastavat nykyiset osaamisvaatimukset.

On tärkeää ymmärtää työelämän ammattilaisten käsitykset terveyden edistämisen osaamisesta ja hyödyntää tätä tietoa koulutuksen suunnittelussa. Terveyden edistämisen koulutusohjelmien kehittämistä ohjaavat HPP-hankkeessa saadut osaamisen tarpeiden tutkimustulokset.

Download PDF