Neljä idearikasta Roundtable tapaamista

Kukin HPP hankekumppani järjesti Roundtable tapaamisen syksyllä. Roundtable tapaamisten tarkoituksena oli esitellä HPP surveyn tutkimustulokset Focus Group ryhmän jäsenille, tutkintovastaaville ja koulutusohjelmien asiantuntijoille. Näissä tapaamisissa osallistujat myös tulkitsivat tuloksia ideoimalla niiden pohjalta kehitettäviä uusia koulutusohjelmia terveyden edistämiseen ammattikorkeakouluissa. Varsinainen terveyden edistämisen koulutuksen kehittämistyö alkaa tammikuussa 2018.

Roundtable tapaaminen Metropoliassa: Focus Group ryhmän kolmas tapaaminen

Suomen HPP-tiimi tapasi uudelleen Focus Group ryhmän jäsenet lokakuussa. Kolmannen tapaamisen tarkoituksena oli esitellä HPP-hankkeen kyselyn tulokset ja saada palautetta osallistujilta.

Suomen Roundtable tapaaminen pidettiin Metropolian Ammattikorkeakoulussa. Tilaisuuteen osallistui 17 henkilöä ja päivä sisälsi paljon aktiivista ryhmätyöskentelyä.

Roundtable tapaaminen HKHK:ssa: ideoiden aivoriihi

Marraskuun alussa Haapsalu Vocational Education and Training Centre:ssä pidettiin Roundtable tapaaminen, johon kokoontui oppilaitoksen eri koulutusohjelmien asiantuntijoita. Tutkimustulosten esittelyn jälkeen osallistujat tuottivat aivoriihen tuloksena teemoja ja ideoita uusiin ammattioppilaitoksen koulutusohjelmiin tulkiten kyselyn esiiinnostamaa tulevaisuuden osaamista.

Osallistujat esittivät 6 alustavaa ideaa uusista koulutusohjelmista, jotka painottuivat mielenterveyteen ja ravitsemukseen sekä terveeseen elin- ja työympäristöön keskittyen erityisesti matkailun, ateria- ja sosiaalipalvelujen erityispiirteisiin.

 

Roundtable tapaaminen Haapsalu College:ssa

Haapsalu collegen Roundtable tapaaminen pidettiin Tallinnassa marraskuun lopussa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 25 osallistujaa, jotka olivat terveyden edistämisen asiantuntijoita. He edustivat mm. Viron sosiaali- ja terveysministeriötä ja Viron kansallista terveyden kehittämiskeskusta, Läänemaan kehittämiskeskusta. Tallinnan yliopiston Health Promotion Specialist -tutkinnon opettajat ja muiden oppilaitosten opettajat, nykyiset opiskelijat ja koulutusohjelmien kehittämistä tekevät henkilöt sekä HPP-tiimi osallistuivat niin ikään Rountable istuntoon. Kokouksen moderaattorina toimi Laura Aaben Praxista.

Puolen päivän tapaamisen tavoitteena oli analysoida Health Promotion Specialist -tutkinnon opetussuunnitelmaa tutkimustulosten ja tulevien kehityssuuntausten valossa sekä keskustella mahdollisista muutoksista ja opetussuunnitelman uusista suunnista.

Rountablen käytännön tehtävät veivät Health Promotion Specialist -tutkinnon tulevaisuuden skenaarioihin. Keskustelu 10 + 6 koulutusohjelmasta oli erittäin aktiivista ja tarjosi hyvää sisältöä tulevaa päätöksentekoa varten.

Yhteinen kaikkien hankekumppaneiden Roundtable tapaaminen

Kolme aiempaa Roundtable tapaamisen anti vedettiin yhteen Tallinnassa pidetyssä yhteisessä kokouksessa.
Neljännen Roundtable tapaamisen tarkoituksena oli sopia 10 + 6 koulutusohjelmasta, jotka yhteiskehitetään ja toteutetaan seuraavina vuosina.
Vaikka joitakin muutoksia voi vielä tulla koulutussuunnitelmien otsikoihin ja täsmälliseen sisältöön, niin meillä on ilo ilmoittaa alustavasta sopimuksesta:.

Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmat

 1. Tulevaisuuden terveyden edistämisen uudet mediataidot
 2. Neuvonta ja valmennus (coaching)
 3. Terveyden edistämisen interventiot ja niiden design
 4. Urbaani terveys
 5. Terveyspoliittinen vaikuttaminen
 6. Kumppanuus- ja verkostoitumistaidot
 7. Globaalit trendit ja terveyden edistäminen
 8. Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kanssa työskentely
 9. Näyttöön perustuva terveyden edistäminen
 10. Yrittäjyys ja innovatiiviset lähestymistavat
 11. Terveyden edistämisen perusteet

Ammatillisten oppilaitosten koulutusohjelmat

 1. Mielenterveys ja hyvinvointi
 2. Terveystietoisuus eri elämänvaiheissa
 3. Terveellinen elin- ja työympäristö
 4. Ravitsemus
 5. Riippuvuudet
 6. Liikunta: tietoisuus ja edistäminen

Koulutusohjelmien sisällön kehittäminen ja yhteistyö jatkuvat kevätkauden 2018.

Esitämme suuret kiitokset kaikille teille, jotka olette osallistuneet HPP hankkeen yhteistoimintaan,
kuten ryhmäkeskusteluihin, kyselyyn ja Roundtable tapaamisiin!

Download PDF