2018 sügis ja täiendkoolitused

Sel sügisel pakuvad Haapsalu kolledž ja Haapsalu kutsehariduskeskus nelja HPP projekti raames loodud õppeprogrammi täienduskoolituse formaadis ka kõikidele väljaspoolt kooli tulevatele huvilistele.
Iga pakutava ainekursuse maht on 5 EAP, mis teeb kokku ~130 tundi auditoorset ning iseseivat tööd. Olenevalt kursusest toimub kokku 7-8 kohtumist, kus ühe kontakttunni pikkus jääb vahemikku 3-5 tundi. 

>>>

TerviseKUTSE!

15. mail tähistas Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž Haapsalu Kuursaalis rahvusvahelise tervise teemalise seminariga “TerviseKUTSE!” oma 20. sünnipäeva. Seminari fookuses oli kaks projekti: meie oma HPP projekt ja … >>>

Õppeprogrammide disainimine

HPP projektiga seotud partnerid ja õppekavaga seotud lektorid ning õppejõud kogunesid 23. märtsil Tallinna Ülikoolis ning 25. aprillil Helsingis Metropolia Rakendusteaduste Ülikoolise. Eelmise kohtumise järel kooskõlastati tegevusplaan töötada välja … >>>