Kohtumine Helsingi piirkonna kutsehariduskoolidega

25. oktoobril kohtus HPP projekti meeskond nelja erineva Helsingi piirkonna kutsekooli esindajaga. Suomen Diakoniaopisto ruumides said lisaks võõrustajatele kokku õpetajad ja rahvusvahelise koostöö koordinaatorid kutsehariduskeskustest Stadin ammattiopisto, Omnia ja Vantaan ammattiopisto Varia. Kohtumise eesmärk oli tutvustada HPP projekti tegevusi, uuringu tulemusi ja loodud õppeprogramme ning ühtlasi arutada võimalikku koostööd programmide rakendamisel.

Kohtumine algas HPP projekti tutvustusega. Kairi, Kaija ja Annika tutvustasid projekti tegevusi, andsid ülevaate läbi viidud küsitluse vastuste kokkuvõttest ning, hoides fookuses kutsehariduse taset, rääkisid loodud programmidest. Peale ettekandeid jätkus kohtumine avatud diskussiooniga. Iga asutus tutvustas lühidalt tänaseks ellu viidud ettevõtmisi ja kampaaniaid, millega nad seni on püüdnud õppijate terviseteadlikkust tõsta, näitekst “Tervise nädal” ja “Kutsehariduskoolid liikumises”. Stadia tutvustas äsja alanud rahvusvahelist projekti “Mission Possible”.

Diskussioon õppekava planeerimisest viitas sellele, et uutele ainetele ruumi tegemine on keeruline isegi siis, kui need on olulised. Õpetajad tõid välja, et isegi tervisedenduse valdkonna õppekavades võiks tervisedenduse aluste alane teadmistebaas olla kõrgem – näiteks tasemeõppes praktiseerivate õdede hulgas.

Diskussiooni teine teema oli keskkonnatervis, mis nõuab sektoriteülest tähelepanu. Me peaksime olema suutelised tuvastama tervist ja heaolu mõjutavaid riski- ja kaitsefaktoreid mitte millalgi tulevikus, vaid juba praegu. Nimetatud aruteluteema tuli selgelt esile ka HPP projekti 2017. aasta kevadel läbi viidud uuringus.

Kokkuvõtlikult jäid kohtumisest kõlama erinevad “Kuidas?” küsimused:

  • Kuidas koondada ja paremini ära kasutada tänaseid kogemusi?
  • Kuidas motiveerida iga õpetajat olema huvitatud edasi andma tervisedendusega seotud teadmisi?
  • Kuidas jagada õpetajate vastutust, et saavutada paremini integreeritud tervisedenduse juhtimine, mis rakendab erinevate spetsialistide, kogukondade ja institutsioonide oskusi ja teadmisi?
  • Kuidas suurendada õpilaste huvi vastutada oma tervise eest?

Kuigi kohtumisel tekkis palju küsimusi, millele alles tuleb vastuseid ja lahendusi leida, lõppes kokkusaamine siiski positiivses võtmes – teeme koostööd ja hoiame loodud programmide osas ühendust.

Download PDF