Haapsalun Ammatillisen Koulutuksen Keskus

Haapsalun Ammatillisen Koulutuksen Keskus (HKHK) tarjoaa ammatillista peruskoulutusta sekä ylioppilaille että aikuisopiskelijoille. Syksyllä 2015 koulussa aloitti 800 opiskelijaa – 72% heistä on peruskoulun suorittaneita opiskelijaa ja 28% aikuisopiskelijoita. Koululla on akkreditoitu opetussuunnitelmia eri aloilla mm. hoitotyö, matkailu-, ravitsemus-, hotelli- ja ravintola-ala, Informaatio ja viestintäteknologia, kirjanpito, ja tekstiilityö. Koulu sijaitsee lomapaikkana suositun Haapsalun alueella, jossa on paljon kylpylöitä ja iso kuntoutuskeskus vammaisille. Lääne maakunnan aluekehityssuunnitelma ajanjaksolle 2015-2020 ennakoi terveysalan jatkokehitystä ja terveiden elämäntapojen edistämistä kansalaisten keskuudessa. Vastatakseen paikallisten työmarkkinoiden tarpeeseen, huomattava osa meidän opetussuunnitelmista liittyy hoitotyöhön, hotelli- ja ravintola-alaan, ateria- ja terveyspalveluihin, ruuan valmistukseen, hotellijohtamiseen ja ateriapalvelun järjestämiseen.

Download PDF