Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia, Suomen suurin ammattikorkeakoulu, jolla on myös Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan palvelujen tarjonta. Laaja-alainen koulutus valmistaa asiantuntijoita lähes kaikkiin sosiaali- ja terveysalan ammatteihin.

Kokonaisuudessaan Metropolian koulutus (4500 opiskelijaa ja 22 koulutusohjelmaa) tarjoaa laajasti temaattista osaamista ja asiantuntemusta tähän hankkeeseen. Tutkimus, aluekehitys ja innovaatiot ovat osa ammattikorkeakoulumme perustehtäviä. Keskitymme kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan, sekä soveltavaan tutkimukseen, joka tukee pääkaupunkiseudun aluekehitystä. Vahvuuksiamme ovat mm. terveyden edistämisen ja kuntoutuksen asiantuntemus ja käytäntöjen kehittäminen. Metropolian monialainen toiminta ja asiantuntijuus sekä avoin kansainvälinen yhteistyöverkosto tukevat näitä vahvuuksia. Metropolia vastaa tässä projektissa työpaketista WP2, sisältäen kirjallisuuskatsauksen ja tutkimusprosessin koordinaation sekä tutkimjuksen toteutuksen ja raportoinnin. Metropolia osallistuu hankkeen jokaiseen työpakettiin (WP).

Metropoliassa on laaja kokemus projektityöstä. Vuodesta 1999 olemme koordinoineet ja osallistunut lukuisiin monialaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin sekä EU-rahoitteisiin hankkeisiin.

Download PDF