Euroopa rahvatervise konverents Viinis

wp_20161110_004Arja ja Kaija osalesid 9.-12. novembril 2016 Viinis toimunud 9. Euroopa rahvatervise konverentsil. Konverentsi korraldas Euroopa Rahvatervise Liit, mis koondab enda alla Euroopa rahvatervise valdkonnaga tegelevaid assotsiatsioone ja institutsioone. Seekordse konverentsi teema oli “Kõik tervise, tervis kõigi eest”, millega rõhutati tervise esmatähtsust ühiskonna eesmärkide saavutamisel.

Konverentsil tugineti Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt 1986. aastal vastu võetud Ottawa hartale, mis muutis viisi, kuidas tervisest mõeldakse. Viinis kinnitasid Euroopa Rahvatervise Liitu kuuluvad partnerid veel kord oma pühendumist Ottawa hartas välja toodud põhimõtetele ja eesmärkidele, sealhulgas toetava keskkonna loomine, ühiskonna aktiviseerimise toetamine, isiklike oskuste arendamine ning tervishoiuteenuste ümber orienteerimine, võttes sealjuures arvesse rahvatervise muutuvaid väljakutseid 21. sajandi alguses. Viini konverentsil osalenud partnerid seadsid sihiks koolitada välja motiveeritud ja kvalifitseeritud tööjõud, mis eri sektorites ja eri rolle täites suudab anda oma panuse kogu elanikkonna tervise parandamiseks.

Ottawa harta vaimus muudatuste elluviimiseks on professionaalsete pädevuste ja oskuste arendamine äärmiselt oluline: “Rahvatervisega seotud kogukond peab tagama jätkusuutliku investeerimise rahvatervise alasesse haridusse, et kindlustada mitte ainult haridustaristu laiendamine, vaid ka atraktiivsed ja vääriliselt tasustatud karjäärivalikud ja see, et õppijatel on esmaste rahvatervise teenuste pakkumiseks vajalikud pädevused. Eriliselt oluline on investeerida rahvatervise ekspertide ja juhtide arendamisse.” (Allikas: Viini deklaratsioon)

Konverentsil saadi taas kord kinnitust sellele, et HPP tervisedenduse õppeprogrammide projekt on käesoleval hetkel väga oluline ning kooskõlas Euroopa tervisedenduse alaste juhtnööridega.

 

Download PDF