European Public Health -konferenssi Wienissä

wp_20161110_004Arja ja Kaija osallistuivat yhdeksänteen Euroopan kansanterveyden konferenssiin (EPH, European Public Health) Wienissä 9.-12.11.2016. Konferenssin järjesti Euroopan Public Health Association, joka on kansanterveyden kattojärjestö Euroopassa. Konferenssin teemana oli “All for Health, Health for All”. Tässä teemassa korostetaan, että terve väestö on tärkein edellytys yhteiskunnan tavoitteiden saavuttamiseen.

Konferenssissa käsiteltiin Maailman terveysjärjestön (WHO) Ottawan Terveyden edistämisen periaatejulistusta (1986), joka muutti käsitystä terveydestä. Wienissä EPH-kumppanit toistivat sitoumuksensa Ottawan peruskirjan Terveyden edistämisen toiminta-alueisiin, joita on mm. terveyttä edistävän ympäristön luominen ja yhteisöjen toiminnan vahvistaminen, ihmisten henkilökohtaisten taitojen kehittäminen ja terveyspalvelujen uudelleen suuntaaminen. Wienin konferenssissa yhteistyökumppanit sitoutuivat konferenssin julkilausumassaan mm. motivoituneen ja laadukkaasti koulutetun työvoiman merkitystä tulevaisuuden terveyden edistämisessä. Terveyden edistämisen ammattilaiset toimivat erilaisissa rooleissa ja sektoreilla väestön terveyden edistämiseksi. Ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen on hyvin tärkeää, jotta voidaan

Ottawan hengessä vahvistaa ammatillista osaamista ja saada aikaan muutos. “The public health community must call for a sustained investment in public health training, ensuring not only the creation and expansion of educational infrastructure but also attractive, adequately rewarded career pathways for those it trains, ensuring that they have the competencies necessary to deliver essential public health operations. There is a particular need to invest in development of the next generation of public health professionals and in the leaders of tomorrow.” (Lähde: Wienin julistus).

Konferenssi vahvisti käsitystämme siitä, että HPP (Health Promotion Programme) -hanke on erittäin tärkeä ja ajankohtainen sekä Euroopan terveyden edistämiseen suuntaviivojen mukainen.

Download PDF