Uued tuuled tuleviku Euroopa rahvatervises

Visioone Euroopa Rahvatervise Ühenduse 11. konverentsilt Ljubljanas

AutoridKaija Matinheikki-Kokko kaija.matinheikki-kokko@metropolia.fi
 Arja Liinamo arja.liinamo@metropolia.fi
Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkool
Kairi Märk kairi.mark@tlu.ee
Tiina Alasoo tiina.alasoo@tlu.ee
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž

 

Euroopa Rahvatervise Ühendus (European Public Health Association, EUPHA) asutati 1992. aasta Pariisi konverentsil 11 Euroopa riigi rahvatervise ühenduste esindajate poolt ning ühendusest on saanud Euroopa rahvatervise juhtimise ja edendamise lipulaev.  Alates Pariisi avakonverentsist on EUPHA korraldanud iga-aastaseid teaduskonverentse, millest tänaseks on kujunenud kohtumispaik, kus saavad kokku igast maailma nurgast pärit, nii noored kui ka kogenud professorid, teadlased, eksperdid, tudengid, poliitikud ja ametnikud. Kui 1993. aastal Madalmaades toimunud esimesel EUPHA iga-aastasel konverentsil osales 216 inimest, siis eelmisel aastal küündis Rootsis toimunud kohtumisel osalejate arv juba 2002 inimeseni. Ljubljanas 28. novembrist 1. detsembrini 2018 aset leidnud 11. konverentsil osales kokku 1650 osalejat 65 riigist üle kogu maailma, kes esitlesid oma ideid ja nägemust, vahetasid mõtteid ja arutlesid meie tulevikku kujundavate väljakutsete üle.

Muutuste tuuled koguvad hoogu

Nelja päeva ja enam kui 180 sessiooni jooksul kerkisid muutuste põhjustena esile digipööre ja globaliseerumine. Uute riskide hindamiseks lennutas teine plenaarsessioon meid tulevikku – nutikas lahendus, mis võimaldas vaadata 2030. aastast tagasi tänasele olukorrale ja prognoosida vajaminevaid muutusi1HPP uuring tugines samasugusele metoodikale. Sessiooni käigus rõhutati sektoritevahelise koostöö olulisust nii Euroopa riikide vahel kui ka üle maailma; eri valdkondade inimesed peavad tihedamalt koostööd tegema, alustades strateegiast “Tervis igas poliitikas” ja tervislike linnade planeerimisest.

Sektoritevahelist koostööd toodi korduvalt esile nii teistes ettekannetes kui ka HPP ettekandes “Competence demands for future health promotion“. Ljubljana deklaratsioonis viidatakse vajadusele koolitada 21. sajandi tervisedendajaid, kes on teadlikud, hea väljendusoskusega ja heade sidemetega nii rahvatervise valdkonnas kui ka sellest väljaspool. Nõustume täielikult – ka HPP projekti üks sihtidest on leida väljatöötatud aineprogrammidele laiemat kasutust nii rahvatervise valdkonnas kui ka sellest väljaspool.

Neljandal plenaarsessioonil rõhutati veel kord tõhusa ja õigesti suunatud kommunikatsiooni ning sobilike meediakanalite kasutamise olulisust. Aljoša Bagola tegi kaasahaarava ettekande lugude jutustamise kohta ning toonitas, et sotsiaalmeedia riskidega tuleb alati arvestada. Koos Jan Eyckmansi etteastega kandis kogu plenaarsessioon sõnumit, kui oluline on eri valdkondade ekspertide koostöö. Kommunikatsioon on tõhusam, kui seda toetab hea eestkõneleja, kes kasutab lihtsaid sõnumeid ja on paindlik – tegutseb seal, kus “asub” kuulajaskond  (Instagram, Snapchat, YouTube).

EPH konverentsil Ljubljanas käsitletud teemad ja fookus toetasid kahtlemata HPP õppekavade peamisi teemasid, mida me tutvustasime suulise ning posterettekande käigus. HPP kursused on välja töötatud nii, et need tugevdaksid järgmisi kompetentse:

 • Muutuste võimaldamine – eesmärgiks on tõsta spetsialisti kompetentsi võimaldada muutusi, mis viivad võrdsuseni tervise ja heaolu valdkonnas ja võimaldavad igal inimesel saavutada parim võimalik tervislik seisund.
 • Teadmised ja teadlikkus – eesmärgiks on suurendada arusaamist:
  • tervisedenduse põhimõistest ja põhimõtetest;
  • riski- ja kaitsefaktoritest;
  • uutest terviseriskidest.
 • Kommunikatsioon – asjakohaste suhtlusmeetodite ja tõenduspõhise teabe kasutamine.
 • Tervisedendus võrgustiku koostööna – kõigi asjakohaste tasandite ja ühiskonna huvirühmade kaasamine, et inimeste tervise ja heaolu nimel koostööd teha.
 • Juhtimine – tervisedenduse tegevuste juhtimine tõhusalt ühise visiooni ja strateegilise suuna poole.
 • Vajaduste hindamine – meetodid vajaduste tõhusalt hindamiseks eri tasanditel.

Konverentsil esitletud poster

EPH konverentsist innustust saanuna on meil kavas arendada üht kutsehariduse õppekava “Terviseteadlikkus erinevatel eluetappidel” võimalikult läbimõeldult. Kõigi uute õppekavade fookuses on pakkuda tugevaid alusteadmisi kõigile meie õpilastele ja tudengitele ning tulevastele tervise valdkonna spetsialistidele, olenemata nende spetsiifilisest valdkonnast.

Kõiki HPP kursuseid testitakse, uuendatakse ja parandatakse 2019. aasta kevadeni.

Projekti lõppedes saab kõiki 10+6 õppekava sellelt kodulehelt tasuta alla laadida.

Download PDF