Fookusgrupi liikmete teine kokkusaamine

Veebruari viimasel päeval kohtusid fookusgrupi liikmed nii Eestis, kui ka Soomes. Teise kohtumise eesmärk oli esitleda esimese kohtumise lühikokkuvõtet ja koguda tagasisidet töös olevale küsitlusele.

Eesti meeskond sai kokku Tallinna Ülikoolis ja kuigi osalejaid oli vähe, tehti ära suur hulk tööd.

Täname teid!

Download PDF