Tudengite kaasamine: eelkooliealiste lastega perede tervishoiuteenused

Enne lihavõtteid kogunesime Tallinna Ülikooli, et arutada eelkooliealiste lastega perede tervishoiuteenuste ja tervisedenduse üle.

 

Koostöös Eesti Sotsiaalministeeriumiga kutsuti kokku fookusgrupp ning intervjuu viisid läbi Helsingi Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkooli magistriõppe tudengid Lea Bueno, Jenni Tikkanen-Azaka ja Maija Sulkava. Tudengite kolm eraldiseisvat magistritööd on osa HPP projektist ning annavad võimaluse kõrvutada tervisedenduse teenuseid ja tulevikus vajalikke oskusi Helsingis ja Tallinnas. Tudengite HPP projekti poolne juhendaja on Arja Liinamo (Ph.D.) Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkoolist.

Teine fookusgruppi intervjuu toimub Helsingis ning selle täpne toimumisaeg on hetkel veel arutluse all.

Täname kõiki osalejaid antud panuse eest ja soovime Leale, Jennile ja Maijale meelekindlust ja edu oma lõputööde kirjutamisel.

Download PDF