Avakohtumine

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž, Haapsalu Kutsehariduskeskus ja Metropolia Rakenduskõrgkool asuvad töötama välja uusi tervisedenduse õppekavasid. Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Central Baltic. img_1114Järgmise kolme aasta jooksul viib Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž koos Haapsalu Kutsehariduskeskuse ning Metropolia Rakenduskõrgkooliga (Soome) läbi projekti, mille tulemusena valmivad uued tervisedenduse valdkonna õppekavad. Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Central Baltic, mille eesmärk on toetada riikidevahelist koostööd Läänemere piirkonnas.
8. ja 9. septembril 2016
toimus Haapsalus projektis osalevate partnerite avakohtumine, mille käigus pandi paika edasine tegevuskava.

  1. Projekti esimesel aastal viiakse Soomes ja Eestis paralleelselt läbi uuring, selgitamaks välja tööturu vajadused ja ootused tervisedenduse alasele ettevalmistusele.
  2. Uuringu tulemuste põhjal töötatakse seejärel mõlemas riigis välja uued õppeprogrammid nii rakenduskõrgharidust kui ka kutseharidust pakkuvates õppeasutustes kasutamiseks.
  3. Projekti viimasel aastal testitakse programme osalevates koolides.

Uute ainekursuste kavad tehakse projekti lõpus avalikult kättesaadavaks sellel kodulehel, et neid oleks võimalik kasutada ka teistes tervisedenduse alaseid aineid õpetavates koolides.

img_1091 img_1092 img_1094 img_1096 img_1098 img_1103 img_1104 img_1105  img_1109 img_1110 img_1111 img_1112 img_1113 img_1114_1 img_1124 img_1136 img_1137 img_1138 img_1139 img_1140 img_1141  img_1143 img_1144 img_1162

Download PDF