Focus Group haastattelut

Focus Groupit kokoontuivat marraskuun lopussa ja joulukuun alussa Tallinnan yliopistossa ja Metropolia Ammattikorkeakoulussa keskustelemaan terveyden edistäminen tulevaisuuden tarpeista ja suuntaamaan tulevaa, keväällä 2017 toteutettavaa kyselyä.

Yhteensä oli 4 tapaamista, joihin osallistuivat:

Virossa:

 • Viron e-health (sähköinen terveydenhuolto) säätiö
 • Läänemaan hallitus
 • Sosiaaliministeriö
 • SA Läänemaa sairaala
 • National Institute for Health Development
 • Jõgevan maakuntahallitus
 • Praxis

Suomessa:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Tehy ry
 • Vantaan kaupunki
 • SOSTE, Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu – opiskelija edustus

Käydyt keskustelut ja tulevaisuuden visio voidaan tiivistää Ottawan Charterin viiden toiminta-alueen mukaan:

a.  Julkisen terveyspolitiikan rakentaminen

Viro: eri alojen integrointi, palvelujen uudelleenjärjestely, lainsäädäntö, keskittyminen puolestapuhujiin ja päättäjiin

Suomi: etusijalla monialainen työ ja “out of the box” -ajattelu keskittyy aktiiviseen Health in All Policies (HiAP); päivitetyt tiedot ja tietokantajärjestelmiin pääsy tarvitaan tukevat päivittäist terveyden edistämistä; elektroninen hyvinvointiraportti välineenä HP suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin eri tasoilla

b. Terveyttä edistävien ympäristöjen luominen

Viro: uusia terveyskeskuksia, kaupunkisuunnittelussa ottaen huomioon terveyttä edistävät ratkaisut, ottaen huomioon hyvinvointi kullakin alalla.

Suomi: prosessi-pohjaiset toimenpiteet, mittarit tukemaan jokapäiväisiä terveyden edistämisen käytäntöjä, ei vain lopullisiin tuloksiin liittyviä mittareita; HiAP kattaa myös ei-terveydenhuollon alat, esim. vesirakentamisen, julkisen liikenteen, eri toiminnot

c. Yhteisötoiminnan vahvistaminen

Viro: vähemmän paikallishallintoa; kunnissa työskelevät strategiset terveyden edistämisen asiantuntijat, jotka ovat osa kokonaisvaltaista yhteisön johtamista.

Suomi: kaikille on saatavilla HP tietoa, luoda luottamusta avoimuuden avulla, konkreettisia konsepteja, jotka kannattavat muutosta esim “tupakoimaton leikkaushuoneeseen” käsitteen avulla. Kaikki ammattilaiset käyttävät samaa kieltä; integroivia yhteisön toimenpiteitä, joissa on mukana myös kolmas sektori, vertaistuki, harrastus ja vapaa-ajan yhteisöjä, jotka tarjoavat kokemuksia että olet arvostettu ja arvokas ihminen. Vahvistaa tahtoa hallinta omaa elämää, voimaantumista.

d. Henkilökohtaisten taitojen kehittäminen

Viro:  Sekä työnantajien että työntekijöiden parempi tietoisuus, henkilökohtainen vastuu tehdä valintoja, jotka vaikuttavat terveyteen, tietoisuuden lisääminen koulutuksen kautta (alkaen lastentarhasta ja päättyen korkeakouluihin ja työpaikoille). Parempi viestintä, neuvottelutaidot.

Suomi: kansalaiset toimijoina, palvelujen aiheet, kansalaislähtöinen HP tieto; tietoisuuden ja pystyvyyden lisääminen koulutuksella alkaen lastentarhassa; ammattilaisilla on hyvät terveyskirjaisuus taidot, hyvä markkinointi, viestintä, neuvottelutaidot; näyttöön perustuva konsepti kaikilla tasoilla.

e. Terveyspalvelujen uudelleensuuntaaminen

Viro: järjestelmä, joka tukee yhteistyötä, yhdistää ja edistää terveyden edistämistä ja hyvinvointia.

Suomi: koko elämänkaaren kattavat ennaltaehkäisevät palvelut ja toimenpiteet, esim. äitiys- ja perheneuvolat, koulut, opiskelijoiden terveydenhuolto on tärkein kosketuskohta yleismaailmalliseen ennaltaehkäisyyn; räätälöityjä palveluja heikommassa asemassa oleville ihmisille; hajanaisesta kohti kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa, hyvää hallintoa.

Projektiryhmämme kokoontui tämän jälkeen Helsingissä kesksutelemaan ja laatimaan yhteenvetoa käydyistä Focus Group pienryhmäkeskusteluista.

 

Kiitämme kaikkia osallistujia ja odotamme meidän seuravaa kokousta keväällä!

Download PDF