Opiskelijoiden osallistuminen: SPORTTIKONTTI voitti yleisöäänestyksen MINNOFEST:ssa 11.10.2017

Kahdeksan Metropolian eri alojen opiskelijaa oli tarttunnut HPP-hankkeen tarjoamaan teemaan “Pysäytä polarisaatio ja terveyserot!”. HPP-hankkeen Focus Group-ryhmän pienryhmäkeskustelujen alustavat tulokset kertovat, että tulevaisuuden terveyden edistämisen haasteena on polarisaatio, mikä ilmenee terveyden eriarvoisuuden lisääntymisenä sekä Suomessa että Virossa. Tulevaisuuden toimenpiteet olisi suunnattava nykyistä laajemmin myös ympäristön ja sosioekonomisten olosuhteiden kehittämiseen, jotka vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin.

Innovaatioprojektia ohjasivat lehtori Tuula Toivanen-Labiad ja HPP-hankkeen projektikoordinaattori Outi Lemettinen.

                               

MINNO-projekti: SPORTTIKONTTI

Lasten ja nuorten harrastusliikunnan mahdollistaja

Onko urheilun harrastaminen rahasta kiinni? Pitäisikö vähävaraisten perheiden lasten luopua urheilun harrastamisesta? Pitäisikö yksinäisten nuorten pysyä yksinäisinä? Metropolian opiskelijat eivät usko niin!

Tutkimusten mukaan suomalaiset lapset ja nuoret liikkuvat liian vähän. Uhkana on, että he sairastuvat entistä nuorempina elintapasairauksiin. Liikunnan vähyyden on todettu altistavan myös masennukselle ja syrjäytymiselle. Ongelma on huomioitu myös valtakunnallisella tasolla ja sitä varten on kirjattu hallitusohjelmaan Tunti liikuntaa koulupäivään –tavoite. Tavoitteen toteuttaminen käytännössä on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi.

Opiskelijat ovat kehittäneet täysin uudenlaisen konseptin lasten ja nuorten omaehtoisen liikunnan mahdollistamiseksi ja lisäämiseksi.

Tarkoituksena on tuottaa käyttäjille maksuton palvelu, joka saattaa lapset ja nuoret harrastusliikunnan pariin. Sporttikontti parantaa vähävaraisten ja yksinäisten lasten ja nuorten mahdollisuutta harrastaa liikuntaa ja tukee heidän osallisuuttaan sosioekonomisesta asemasta huolimatta. Näin kavennetaan terveyseroja ja polarisaatiota. Palvelu on kaksiosainen, sisältäen Sporttikontit, joiden sijainniksi olemme suunnitelleet kaupungin ilmaisia liikuntaan soveltuvia kenttiä (yleisurheilu-, jalkapallo-, monitoimikentät) sekä Sporttikontti-sovelluksen (Sporttiappi), joka mahdollistaa kontin käytön älypuhelimella.

Sporttikontti toimii itsessään liikuntaharrastuksen mahdollistajana, sillä kontti toimii urheiluvälineiden lainausyksikkönä. Sporttikontti itsessään muodostuu useammasta pienemmästä blokista, joita yhdistämällä saadaan kullekin kentälle soveltuva harrastevälinetarjonta. Esimerkiksi monitoimikentän Sporttikontista voisi löytyä blokit mm. jalkapalloille, koripalloille, frisbeelle, twistnaruille, hyppynaruille, petanquelle sekä pesäpallomailalle ja pallolle. Sporttikontin jokainen blokki sisältää ainoastaan yhden lajin harrastevälineitä, jotta välineiden käytönseuranta ja kontrollointi on mahdollista. Sporttikonttien käyttö edellyttää Sporttikontti-sovellusta. Sporttikontti-sovellus toimii välinelainauksen mahdollistajana sekä harrastuskaverien kutsukanavana.

Tarkoituksena ei ole tuottaa pelkkää palvelua, vaan tuotteistaa ajatus liikuntaharrastusten helppoudesta ja mielekkyydestä kohderyhmänä lapset ja nuoret. Näin kannustetaan heitä toimimaan omilla ehdoillaan ja omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan.

Katso Sporttikontin toimintaa esittelevä video:

MINNO® Projektiryhmä (Metropolian opiskelijat):

  • Laura Aaltonen, 24, sairaanhoitajaopiskelija. “Oon harrastanut ikäni lajeja laidasta laitaan (Sähly, futis, cheerleading, juoksu, kuntosali ja tanssi), kyllästynyt ja vaihtanut lajia. Suunnitelmissa on jatkaa terveyden edistämisen maisteriopintoihin.”
  • Rosa Aaltonen, 39, sairaanhoitajaopiskelija. “Olen valmis puhumaan maailman tappiin asti yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta ja sen torjumisesta kaikin mahdollisin keinoin.”
  • Anna Blubaum, 26, sairaanhoitajaopiskelija, yo lähihoitaja Espoosta. “Nautin lukemisesta, pianonsoitosta ja tykkään viettää aikaa perheeni ja ystävieni kanssa.”
  • Carita Collin, 22, sairaanhoitajaopiskelija. “Ohjasin ennen sirkuskoulussa ja tykkään vieläkin harrastaa sirkusta ja tanssia. Olen 3-vuotiaan pojan äiti. Tulevaisuudessa kiinnostaa lasten parissa työskenteleminen.”
  • Kasperi Kilpi, 31, sairaanhoitajaopiskelija, ent. insinööriopiskelija, lähihoitaja. “Olen kiinnostunut humanitäärisen työn urasta ja liikunta on lähellä sydäntä.”
  • Iiris Nikula, 26, bioanalytiikan opiskelija. “Vapaa-aika kuluu aikidossa junnuja ohjatessa ja omissa treeneissä. Kirjoitan myös runoja ja proosaa.”
  • Laura Sinisalo, 22, terveydenhoitajaopiskelija. “Harrastan espanjan kieltä ja olen toivon mukaan tuleva tankotanssilahjakkuus.”
  • Heikki Vesala, suuhygienistiopiskelija. “Musiikki ja liikunta ovat niin sanotusti lähellä sydäntäni. Polarisaatio ja terveyserot laskuun, ugh!”

MINNO® INNOVAATIOPROJEKTI https://wiki.metropolia.fi/display/MINNOSYSTEM/Front+page

Download PDF